Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

Єдиний реєстр досудових розслідувань формують та ведуть по-новому

10 июля
18:44 2020

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова затвердила Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення.

Відповідний наказ № 298 від 30 червня 2020 року набрав чинності 1 липня.

Наказ Генеральної прокуратури від 6 квітня 2016 року № 139 "Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань" визнано таким, що втратив чинність.

Єдиний реєстр досудових розслідувань утворений та ведеться відповідно до вимог КПК з метою забезпечення:

— реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження;

— оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування;

— аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі;

— інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів.

Держателем Реєстру є Офіс Генерального прокурора.

Реєстраторами Реєстру є:

прокурори, у тому числі керівники органів прокуратури;

керівники органів досудового розслідування;

керівники органів дізнання;

слідчі органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань; детективи підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро, уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень;

дізнавачі підрозділів дізнання органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань, а також уповноважені особи інших підрозділів зазначених органів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Користувачами Реєстру є:

керівники органів прокуратури, органів досудового розслідування та органів дізнання;

прокурори;

слідчі органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та Державного бюро розслідувань, детективи Національного антикорупційного бюро;

дізнавачі підрозділів дізнання органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань, а також уповноважені особи інших підрозділів зазначених органів;

інші уповноважені особи органів прокуратури, поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.

До Реєстру вносяться відомості про:

час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону про кримінальну відповідальність;

передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування, дізнання або за місцем проведення досудового розслідування (частина п'ята статті 36, частина сьома статті 214, статті 216, 218, пункт 4 частини другої статті 301 КПК);

прізвище, ім'я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво;

дату та час затримання особи (звільнення);

обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (статті 176 — 178, 200, 202, 299, 492, 493, 508 КПК);

час та дату повідомлення про підозру, зміну, скасування повідомлення про підозру, особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону про кримінальну відповідальність (частина четверта статті 278, стаття 279, частина перша статті 298-4, частина друга статті 307 КПК);

час та дату складання повідомлення про підозру, особу, стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону про кримінальну відповідальність у разі неможливості повідомлення такій особі про підозру з об'єктивних причин (стаття 277, частина перша статті 298-4 КПК);

юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру (частина восьма статті 214 КПК, стаття 96-3 КК);

дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування (частина шоста статті 297-4 КПК);

зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282, частина третя статті 298-5 КПК);

оголошення розшуку підозрюваного (стаття 281 КПК);

об'єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань (стаття 217 КПК);

продовження строків тримання під вартою та досудового розслідування (статті 197, 199, 219, 294, частина перша статті 298-5 КПК);

встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред'явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;

закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283, стаття 301 КПК);

інші відомості, передбачені в електронних картках.

Результати судового провадження інтегруються з автоматизованої системи документообігу суду.

Затверджене Положення визначає основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань; порядок формування та ведення Реєстру; хто має право доступу до відомостей, внесених до Реєстру; питання захисту відомостей, звітності, контролю та нагляду тощо.

Источник: jurliga.ligazakon.net